Reguleringskart

 

Reguleringsplanen ble vedtatt i november 2014 (med mindre endringer i 2016).

 

Som kartet viser vil det bygges en ny vei fra dagens avkjøring som slynger seg langs elva. Husene vil plasseres delvis i skråningen og delvis på sletta. Alle husene vil få fin utsikt og ha gode solforhold. Området nederst mot havet vil bli rekreasjonsområde med mulighet for å bygge naust og legge ut flytbryggeanlegg.

 

Last ned reguleringsbestemmelser for Åvika her (i pdf format).
Reguleringsbestemmelser.pdf
Adobe Acrobat Document 262.8 KB
Last ned plankart for Åvika her (i pdf format).
Plankart.pdf
Adobe Acrobat Document 603.9 KB
Last ned regulerte tomter her (i pdf format).
Regulerte tomter.pdf
Adobe Acrobat Document 782.1 KB