Om Åvika

Området ligger midt mellom Kabelvåg og Svolvær i en del av en nordsør-vendt landskapsmessig slukt mellom hovedveien og havet. Området begrenses sideveis av skråningen opp mot Urstabben i øst, og et allerede etablert boligområde i vest. Det renner en elv (en ”Å”) gjennom området og ned mot vika, derav det gamle navnet Åvika. Denne elva skal bevares.

 

 

Flykart over Åvika
Flykart over Åvika

 

Øverste del av området som skal bebygges fremstår i dag som et myr/sletteområde med skråning opp mot Urstabben. Nedre del av området ble utviklet til fiskeoppdrett på midten av 80-tallet, dette er nå nedlagt og det meste av oppdrettsutstyr er i ferd med å rives. Ett av husene skal beholdes, resten skal rives. Aller nederst på området er det fylt opp et stort område som avsluttes med en betongfront mot havet. Mye av vegetasjonen i område skal fjernes og det skal opparbeides et hyggelig, nytt boligområde.

 

Hele området har flott utsikt mot fjellene i nord-vest og havutsikt spesielt fra høyden. Området ligger skjermet med svært gode solforhold. Adkomsten til marka med rekreasjonsområde for turer i skog eller på snø er i umiddelbar nærhet, rett over riksveien.